Een vader bij de bevalling

“Ik heb marathons gelopen, ik ben met zware bepakking hoge bergen overgetrokken en ik heb wel eens een dienst van 40 uur gedraaid, maar de bevalling was het zwaarste en meest uitputtende wat ik in mijn leven heb meegemaakt. We hadden het nooit zonder een Doula kunnen doen. Ze was voor ons echt van onschatbare waarde”.  

De rol van de vader tijdens de geboorte

Het is meestal de zwangere vrouw die kiest voor een Doula aan haar zijde. Soms om samen aan haar trauma te werken. Of om meer (zelf)vertrouwen te krijgen. Of om met haar angsten om te kunnen gaan. Een Doula wordt daarnaast ook gekozen om de partner te ontlasten, waardoor hij er meer voor haar kan zijn. Een Doula zal de rol van de vader niet verkleinen, maar juist vergroten, omdat hij meer ruimte krijgt de moeder bij te staan. 

Mannen vinden het soms erg moeilijk om het instinctieve gedrag van een vrouw tijdens de bevalling te observeren, te accepteren en te begrijpen. Het grillige en soms steeds veranderende gedrag van de vrouw maakt dat de man soms niet weet hoe hij zich moet gedragen. Ondertussen voelt hij zich wel verantwoordelijk, terwijl die last moeilijk te dragen is en stress veroorzaakt. 

Vaders minder stress

Een interessant onderzoek heeft aangetoond dat het gedrag van vaders verandert wanneer ze niet in hun eentje steun hoeven te bieden. Als er bij de bevalling een Doula of andere hulpverlener aanwezig was, kreeg de vader meer ruimte om persoonlijke steun te bieden en was er tussen vader en moeder meer fysiek contact. Daarnaast kan een barende vrouw zich blijven richten op het welzijn van haar partner: “Je hebt vast honger, ga maar even wat eten” of “Je mag best even gaan rusten”. Wanneer de Doula voor zowel vader als moeder zorgt, kan de vrouw zich veel beter ontspannen. Ook praktisch gezien kan de Doula de vader even overnemen als hij iets wil eten of wil rusten.