Afwijkingen eerder in beeld

Binnenkort kunnen vrouwen kiezen voor een extra dertien weken echo. De meningen zijn hier nogal over verdeeld. Een extra echo kan medisch gezien bepaalde inzichten geven, maar kan daarentegen ook voor stress en een minder bezorgde zwangerschap zorgen…

De 13 weken echo

Voor de voorstanders prettig dat deze extra 13 weken echo ingevoerd gaat worden en bovendien volledig vanuit de basis verzekering vergoed wordt. Met deze echo kunnen ernstige afwijkingen bij de baby eerder worden opgespoord. Bij 13 weken zwangerschapsduur is het mogelijk de anatomie van de foetus goed te beoordelen. Ieder miniem risico lijkt hiermee te worden weggenomen.

Deze echo wordt dus standaard aangeboden naast de vitaliteits- echo (achtwekenecho), de termijnecho, de twintigwekenecho en een liggingsecho rond 36 weken. (los van eventuele optionele echo’s en 3D echo’s.

Het effect

De meerwaarde van de 13 weken echo is echter nog volop in discussie. Echo’s zijn behoorlijk betrouwbaar, maar ze zijn niet 100 procent zeker. In de praktijk zie je dat als ouders een echo krijgen en de uitslag niet goed is, ze daar continu mee bezig zijn. Dat geeft stress onrust en een andere beleving van de zwangerschap. Stress tijdens de zwangerschap is niet goed voor de ouders, maar ook de baby ondervindt hier nadelen van. Stel dat je bij 13 weken een afwijking ontdekt, maar je er pas bij 18 weken zekerheid over kunt geven. Dan zijn die tussenliggende weken heel zwaar. Wie is er tegenwoordig nog ‘in blije verwachting”?

En dan hebben we nog niet eens ter discussie gesteld wat het effect op de foetus is. Het is nog steeds niet duidelijk of de straling schadelijk kan zijn voor baby’s. Geluidsgolven zoals die uit een echo-apparaat komen, kunnen in snel delend weefsel opwarming veroorzaken, is in het laboratorium geconstateerd. Men weet niet zeker wat het effect op het kindje is.

Keuzevrijheid vs. keuzedwang

Momenteel komen eventuele afwijkingen pas met de twintigwekenecho aan het licht. Een mogelijke afwijking vraagt om vervolgonderzoeken en dat neemt tijd. Een eerdere echo geeft tijd om na te denken over handelingsopties. Anderzijds wordt er een hoop tijd en geld gestoken in de extra echo die medisch gezien kan opleveren, maar waarom hebben we het juist niet over de stress die het oplevert? Zou men door deze aangeboden keuzevrijheid van de 13 weken echo niet juist blootgesteld worden aan keuzedwang….?